Химическо чистене

В търговската част на новооткритата Сграда 1 намери място и друга много търсена услуга: тази на химическото чистене. 

То се намира на изключително комуникативно място в западния край на търговската част и е достъпно от 3 места.

С наличието на тази услуга се допълва спектърът от услуги, предлагани в ТЦЕ