Химическо чистене Феста Клийн

В търговската част на новооткритата Сграда 1 намери място и друга много търсена услуга: тази на химическото чистене с марка "Феста Клийн". 

То се намира на изключително комуникативно място в западния край на търговската част и е достъпно от 3 места.

С наличието на тази услуга се допълва спектърът от услуги, предлагани в ТЦЕ.