Сграда 4


 

 

Сграда 4 е преобладаващо складова сграда, залепена за Сграда 3 в южна посока. Разполага с просторни и удобни за складова дейност рампи, гледащи в северна посока. Складовете в тази сграда са разположени на две нива. Достъпът, включително ТИР достъпът са изключително удобни, тъй като сградата е в непосредствена близост до вход C на Търговски Център Европа. Складовете в Сграда 4 са удобни за взаимодействие и комбинация със складови площи от Сграда 10 и Сграда 9.