Сграда 8

 

Сграда 8 е сграда, състояща се от офиси и подземен склад. В сградата има изградени сервизни помещения на рампа и първи етаж. В сутерена се помещава складът. Сградата е изключително лесно достъпна, като достъпът за клиенти е уреден, непосредствено преди бариерите на вход B1 на комплекса. За товарни коли, достъпът е откъм бул. „Искърско шосе”. Пред сградата за улеснение на клиентите се намира удобен паркинг.