Банкови клонове

Присъствието на три банкови клона в Търговски Център Европа е въпрос на удобство за наемателите и гостите на комплекса.

Банката, която дългогодишно присъства на територията на Търговски Център Европа е Първа Инвестиционна банка, клон „Европа”. Тя се намира в Сграда 2 на комплекса, разположена е на удобно и комуникативно място с достатъчно паркоместа, точно до вход В при влизане от бул. „Искърско шосе”.

В Сграда 1, присъстват още два банкови клона: Банка ОББ и Банка ДСК. По този начин услугата се диверсифицира, а това дава възможност за по-голям избор на ползвателите и посетители в комплекса.

И трите банкови клона имат наличие на ATM терминали.